Geschiedenis

De feestzaal van de Antwerpenaar
Aan het einde van de 19e eeuw werd stadsbouwmeester Alexis Van Mechelen aangesproken voor de creatie van een grote feest- en tentoonstellingszaal in het hart van Antwerpen. Na een investering van 400.000 Belgische frank en 8 jaar hard labeur werd de Antwerpse stadsfeestzaal op 22 juni 1907 voltooid en op 8 februari 1908 ingehuldigd. Vanaf dan vonden er allerlei festiviteiten plaats: tentoonstellingen, beurzen, bals, schoolfeesten, bezoek van Sinterklaas,… In 1983 werd de stadsfeestzaal officieel geklasseerd als monument.

Na jarenlang intensief gebruik vond de stad dat haar feestzaal een nieuwe bestemming moest krijgen. In het kader van het zogenaamde Mercuriusproject, dat moest zorgen voor een kwalitatief Antwerps winkelcircuit, sloot Stad Antwerpen in september 2000 een overeenkomst met Multi Development. Zij moesten zorgen voor de volledige herontwikkeling van het bouwblok Meir / Hopland / Kolveniersstraat, met volledige restauratie en integratie van de stadsfeestzaal.

Brand en heropbouw
In december 2000 vernielt een zware brand zowat de hele stadsfeestzaal. Wat nog overblijft zijn de stalen dakconstructie, de betonnen structuur van de monumentale trappen en de historische gevels. De geplande herontwikkeling liep hierdoor erge vertraging op en een lang traject om allerlei vergunningen te verkrijgen kon beginnen. In de zomer van 2004 wordt het project voor herbestemming van de stadsfeestzaal volledig en definitief verworven door Multi Development.

In november 2004 start het echte werk. Oude gebouwen worden gesloopt en meer dan 2000 vrachtwagens met aarde worden aan- en afgevoerd. Er worden zelfs botten van een walvis gevonden! Eind 2005 wordt de buitenkoepel geplaatst en daarna start het precisiewerk: het aanbrengen van bladgoud op de talloze ornamenten in de historische zaal. Dit monnikenwerk zal ruim 1,5 jaar in beslag nemen en geeft de stadsfeestzaal haar exclusieve sfeer. In oktober 2007 opent Shopping Stadsfeestzaal als uniek project van wonen, winkelen en vrije tijdsbesteding.

Shopping Stadsfeestzaal
Met de komst van Shopping Stadsfeestzaal worden 3 doelen gerealiseerd: het sluitstuk creëren van een omvattend winkelcircuit van Meir, Huidevetterstraat, Schuttershofstraat tot en met Hopland, de uitbreiding van woongelegenheid in de binnenstad en het verhogen van het aantal parkeerplaatsen. Het was ook én vooral de bedoeling om van Shopping Stadsfeestzaal een baken in de stad te maken, waarop alle Antwerpenaren trots kunnen zijn.